Hyundai i środowisko naturalne

Zaangażowanie firmy Hyundai w zrównoważony rozwój środowiska naturalnego

Hyundai to jeden z wiodących producentów samochodów na świecie, który jest zaangażowany w zrównoważony rozwój środowiska. Ich pojazdy są jednymi z najbardziej paliwooszczędnych na rynku i stale pracują nad poprawą swoich wyników w zakresie ochrony środowiska. Hyundai jest zdecydowanym zwolennikiem paryskiego porozumienia klimatycznego i pracuje nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Pracuje również nad zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej i inwestuje w badania i rozwój nowych technologii ekologicznych.

Wspieranie ekologicznego przemysłu motoryzacyjnego

Potrzeba rozwiązania problemów środowiskowych stała się w XXI wieku międzynarodowym priorytetem. Ponadto, globalne ocieplenie stało się większym zagrożeniem niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zagraża życiu wszystkich żywych istot na naszej planecie. W odpowiedzi na to, producenci samochodów badają więcej sposobów na wspieranie bardziej ekologicznego przemysłu motoryzacyjnego poprzez tworzenie samochodów, które wytwarzają mniejszą ilość emisji i działają na alternatywnych źródłach energii. Hyundai jest jedną z tych firm, które czynią wielkie postępy w tworzeniu bardziej ekologicznej przyszłości, podejmując wiele inicjatyw, w tym pojazdy elektryczne z wodorowymi ogniwami paliwowymi, ekologiczne procesy produkcyjne i programy kompensacji emisji dwutlenku węgla.

Wodorowe ogniwa paliwowe Pojazdy elektryczne

Hyundai jest liderem rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV). FCEV to pojazd elektryczny napędzany paliwem wodorowym, uwalniający jako produkt uboczny jedynie parę wodną. Pojazdy te mają zostać wprowadzone na rynek w najbliższej przyszłości, a Hyundai dąży do tego, aby do 2030 roku na drogach pojawiło się 1,1 mln samochodów elektrycznych z wodorowymi ogniwami paliwowymi.

W odpowiedzi na globalne ocieplenie, Hyundai podejmuje aktywne działania mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności paliwowej. Firma wypuściła już na rynek model Hyundai ix35 Fuel Cell, który jest zasilany paliwem wodorowym i nie emituje żadnych gazów cieplarnianych. Model ten jest dostępny na wybranych rynkach od 2013 roku i okazał się popularny w ograniczaniu emisji na drodze.

Ekologiczne procesy produkcyjne

Hyundai jest zaangażowany w ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez swoje ekologiczne procesy produkcyjne. Od 2009 roku firma zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w swoich działach produkcyjnych o ponad 6,3 mln ton. Wdrożyła również szereg inicjatyw, takich jak instalacja energooszczędnego sprzętu i energooszczędnych systemów oświetleniowych, zmniejszenie ilości odpadów papierowych, instalacja wodooszczędnych kranów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesie produkcyjnym.

Zobacz  Plany Audi dotyczące samochodów elektrycznych

Ponadto, Hyundai otrzymał certyfikat międzynarodowego partnera produkcyjnego przyjaznego środowisku, przyznany przez British Retail Consortium’s (BRC) Global Standards Programmes. Certyfikat ten jest świadectwem zaangażowania firmy w ekologiczne praktyki produkcyjne.

Programy redukcji emisji dwutlenku węgla

Hyundai prowadzi program kompensacji emisji dwutlenku węgla w celu wspierania inicjatyw, które zmniejszają emisję i zwiększają zrównoważenie środowiskowe. Firma inwestuje w szereg projektów, takich jak sadzenie drzew i redukcja odpadów na wysypiskach, co skutkuje mniejszą emisją i poprawą stanu środowiska.

Ponadto Hyundai nawiązał współpracę z World Wildlife Fund (WWF) w celu dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla, m.in. poprzez wspieranie energii odnawialnej, inwestowanie w zrównoważone leśnictwo oraz redukcję emisji materiałów. Współpraca Hyundai z WWF doprowadziła do odtworzenia terenów podmokłych i siedlisk oraz instalacji zasilanych energią słoneczną latarni ulicznych w Kenii.

Hyundai czyni wielkie postępy w świecie ekologicznych, energooszczędnych pojazdów i przyjmuje innowacyjne, przyjazne środowisku procesy produkcyjne oraz inicjatywy związane z offsetem węglowym, które stanowią doskonały przykład dla innych producentów samochodów.

FAQ

Czym jest pojazd elektryczny na wodorowe ogniwa paliwowe?

Pojazd elektryczny napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) to pojazd elektryczny zasilany paliwem wodorowym, uwalniający jako produkt uboczny jedynie parę wodną.

Jakie inicjatywy podejmuje Hyundai w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla?

Hyundai podejmuje szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla, takich jak instalacja energooszczędnych urządzeń i energooszczędnych systemów oświetleniowych, zmniejszenie ilości odpadów papierowych, instalacja kranów oszczędzających wodę oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesie produkcyjnym. Firma inwestuje również w programy carbon offset, aby wspierać inicjatywy ograniczające emisję.

Jakiego rodzaju współpracę podjął Hyundai w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla?

Hyundai nawiązał współpracę z World Wildlife Fund (WWF) w celu dalszego ograniczenia emisji dwutlenku węgla, m.in. poprzez wspieranie energii odnawialnej, inwestowanie w zrównoważone leśnictwo oraz ograniczenie emisji materiałów. Współpraca firmy z WWF doprowadziła do odtworzenia terenów podmokłych i siedlisk oraz instalacji zasilanych energią słoneczną latarni ulicznych w Kenii.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *