prawo jazdy informacje

Jak znaleźć numer prawa jazdy? Poradnik dla kierowców

Numer prawa jazdy to unikalny kod, który identyfikuje każdego kierowcę w Polsce. Numer ten jest potrzebny do wielu celów, takich jak ubezpieczenie samochodu, rejestracja pojazdu, wypożyczenie auta, czy sprawdzenie punktów karnych. W tym artykule dowiesz się, gdzie znajduje się numer prawa jazdy, jak go odczytać, i co zrobić, jeśli zgubisz lub uszkodzisz swoje prawo jazdy.

Gdzie znajduje się numer prawa jazdy?

prawo jazdy

Numer prawa jazdy znajduje się na prawej stronie dokumentu, pod zdjęciem kierowcy. Jest to 15-cyfrowy kod, składający się z liter i cyfr. Numer ten jest podzielony na pięć grup, oddzielonych myślnikami. Każda grupa ma swoje znaczenie i sposób tworzenia. Oto przykład numeru prawa jazdy:

Gdy widzimy numer prawa jazdy: P-123-456-789-012. Oto, co oznaczają poszczególne grupy:

 • Pierwsza grupa (P) to litera oznaczająca kraj wydania prawa jazdy. W Polsce jest to P, w Niemczech D, w Wielkiej Brytanii GB, itd.
 • Druga grupa (123) to trzy ostatnie cyfry numeru PESEL kierowcy. Numer PESEL to 11-cyfrowy kod nadawany każdemu obywatelowi Polski przy urodzeniu lub zameldowaniu. Jest to unikalny identyfikator, który zawiera informacje o dacie urodzenia, płci i miejscu zamieszkania.
 • Trzecia grupa (456) to trzy losowe cyfry, które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec duplikatom numerów prawa jazdy. Te cyfry są generowane przez system komputerowy przy wydawaniu dokumentu i nie mają żadnego znaczenia dla kierowcy.
 • Czwarta grupa (789) to trzy cyfry oznaczające kategorię na dokumencie prawa jazdy. Każda kategoria pojazdów ma swój własny kod, który określa, jakie uprawnienia ma kierowca. Na przykład, kategoria B oznacza samochody osobowe, kategoria C oznacza ciężarówki, kategoria A oznacza motocykle, itd. Można mieć więcej niż jedną kategorię prawa jazdy, wtedy cyfry są dodawane kolejno. Na przykład, jeśli ktoś ma prawo jazdy kategorii B i C, to jego numer będzie zawierał 789 i 790.
 • Piąta grupa (012) to trzy cyfry oznaczające datę ważności prawa jazdy. Data ta jest podana w formacie RRRM, gdzie RRR to rok, a M to miesiąc. Na przykład, jeśli prawo jazdy jest ważne do grudnia 2024 roku, to cyfry będą 02412. Jeśli prawo jazdy jest ważne bezterminowo, to cyfry będą 00000.

Jak odczytać numer prawa jazdy?

prawo jazdy

Odczytanie numeru prawa jazdy nie jest trudne, jeśli zna się jego budowę i znaczenie poszczególnych grup. Można to zrobić w kilku prostych krokach:

 • Znajdź numer prawa jazdy na dokumencie, pod zdjęciem kierowcy.
 • Podziel numer na pięć grup, oddzielonych myślnikami.
 • Sprawdź, co oznacza pierwsza grupa (litera krajowa).
 • Sprawdź, co oznacza druga grupa (trzy ostatnie cyfry PESEL).
 • Sprawdź, co oznacza trzecia grupa (trzy losowe cyfry).
 • Sprawdź, co oznacza czwarta grupa (trzy cyfry kategorii).
 • Sprawdź, co oznacza piąta grupa (trzy cyfry daty ważności).

Oto przykład odczytania numeru prawa jazdy z poprzedniego przykładu:

 • Numer prawa jazdy to P-123-456-789-012.
 • Pierwsza grupa (P) oznacza, że prawo jazdy zostało wydane w Polsce.
 • Druga grupa (123) oznacza, że trzy ostatnie cyfry numeru PESEL kierowcy to 123.
 • Trzecia grupa (456) oznacza, że trzy losowe cyfry wygenerowane przez system to 456.
 • Czwarta grupa (789) oznacza, że kierowca ma prawo jazdy kategorii B (samochody osobowe).
 • Piąta grupa (012) oznacza, że prawo jazdy jest ważne do stycznia 2024 roku.

Co zrobić, jeśli zgubisz lub uszkodzisz prawo jazdy?

Jeśli zgubisz lub uszkodzisz prawo jazdy, nie możesz prowadzić pojazdów, dopóki nie otrzymasz nowego dokumentu. Aby to zrobić, musisz zgłosić się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta, w zależności od tego, gdzie zameldowany jesteś. Tam musisz złożyć wniosek o wydanie duplikatu prawa jazdy i zapłacić opłatę skarbową w wysokości 100,50 zł. Ponadto, musisz przedstawić dowód osobisty lub paszport, oraz aktualne zdjęcie do prawa jazdy. Jeśli zgubiłeś prawo jazdy, musisz również złożyć oświadczenie o utracie dokumentu. Jeśli uszkodziłeś prawo jazdy, musisz oddać uszkodzony dokument.

Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłaty, otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, które uprawnia cię do prowadzenia pojazdów przez 30 dni. W tym czasie powinieneś otrzymać nowe prawo jazdy. Jeśli nie otrzymasz go w ciągu 30 dni, musisz zgłosić się ponownie do urzędu i zapytać o status swojego wniosku.

Co to jest numer druku prawa jazdy i gdzie go szukać?

Numer druku prawa jazdy to sześciocyfrowy kod, który znajduje się na odwrocie dokumentu, pod kodem kreskowym. Numer ten jest nadawany przez drukarnię, która wydrukowała prawo jazdy, i służy do kontroli jakości i śledzenia dokumentów. Numer druku prawa jazdy jest ważny dla organów kontrolnych, takich jak policja czy inspekcja transportu drogowego, ponieważ pozwala im sprawdzić, czy prawo jazdy jest oryginalne i aktualne. Numer druku prawa jazdy nie ma wpływu na uprawnienia kierowcy ani na ważność prawa jazdy.

Jak uzyskać numer druku prawa jazdy międzynarodowego?

Prawo jazdy międzynarodowe to dodatkowy dokument, który ułatwia podróżowanie i prowadzenie pojazdów za granicą. Głownie jest to tłumaczeniem prawa jazdy krajowego na 10 języków, w tym angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, arabski, chiński, japoński i portugalski. Dokument ten nie zastępuje prawa jazdy krajowego, ale jest do niego dokładanym. Aby uzyskać prawo jazdy międzynarodowe, należy złożyć wniosek w starostwie miejsca Twojego zamieszkania. Wniosek ten musi zawierać numer druku prawa jazdy krajowego, który znajduje się na odwrocie dokumentu, pod kodem kreskowym. Numer ten jest potrzebny do weryfikacji i przypisania prawa jazdy międzynarodowego do prawa jazdy krajowego.

Wnioski

Numer prawa jazdy to ważny dokument, który identyfikuje każdego kierowcę w Polsce. Składa się z 15 cyfr, podzielonych na pięć grup, które mają swoje znaczenie i sposób tworzenia. Numer ten znajduje się na prawej stronie prawa jazdy, pod zdjęciem kierowcy. Aby odczytać numer prawa jazdy, wystarczy podzielić go na grupy i sprawdzić, co oznaczają. Jeśli zgubisz lub uszkodzisz prawo jazdy, musisz zgłosić się do urzędu i złożyć wniosek o wydanie duplikatu. W tym artykule dowiedziałeś się, gdzie znajduje się numer prawa jazdy, jak go odczytać, i co zrobić, jeśli zgubisz lub uszkodzisz swoje prawo jazdy.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *